سجاد سپهری نیا

صفحه نخست /سجاد سپهری نیا
سجاد سپهري نيا
نام و نام خانوادگی سجاد سپهری نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند / گروه علوم انسانی -نهاوند
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!