بابک نعمتی

صفحه نخست /بابک نعمتی
نام و نام خانوادگی بابک نعمتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی معدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی معدنی
وبسایت
پست الکترونیک