هدا خیاط

صفحه نخست /هدا خیاط
نام و نام خانوادگی هدا خیاط
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فرانسه
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!