حسن سجادی پور

صفحه نخست /حسن سجادی پور
نام و نام خانوادگی حسن سجادی پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / تفسیر تطبیقی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!