یداله عظام پناه

صفحه نخست /یداله عظام پناه
يداله عظام پناه
نام و نام خانوادگی یداله عظام پناه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک