الهام فراهی

صفحه نخست /الهام فراهی
نام و نام خانوادگی الهام فراهی
شغل دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی برق گرایش کنترل
وبسایت
پست الکترونیک