اتابک روحی امینجان

صفحه نخست /اتابک روحی امینجان
اتابك روحي امينجان
نام و نام خانوادگی اتابک روحی امینجان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوسیستماتیک جانوری
وبسایت
پست الکترونیک