محمدرضا عباسی نادرپور

صفحه نخست /محمدرضا عباسی نادرپور
محمدرضا عباسي نادرپور
نام و نام خانوادگی محمدرضا عباسی نادرپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه طراحی شهری
تحصیلات دکترای تخصصی / طراحی شهری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!