محمد امین قاسمی

صفحه نخست /محمد امین قاسمی
محمد امين قاسمي
نام و نام خانوادگی محمد امین قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
دومین کنفرانس بی المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، امل - 22 اسفند 1397
2
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - ایران، تهران - 04 و 05 بهمن 1397
3 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - ایران، تهران - 04 و 05 بهمن 1397
4
نوزدهمین کارگاه و کنفرانس در کنترل و مدلسازی الکترونیک قدرت COMPEL 2018 - ایتالیا، پادوا - 04 تا 07 تیر 1397
5
کنفرانس بین المللی پاورالکترونیک و درایو .. - ایران، تهران - 24 تا 26 بهمن 1396
6
کنفرانس الکترونیک قدرت و کاربردهای آن - لهستان، ورشو - 20 تا 23 شهریور 1396