وحید پاشائی

صفحه نخست /وحید پاشائی
وحيد پاشائي
نام و نام خانوادگی وحید پاشائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی 27 (1398) 85-102
2 پژوهشنامه اخلاق جلد 12 شماره 43 (1398) 31-42
3 اخلاق پژوهی 3 (1398) 111-139
4 آموزه های قرآنی 28 (1397) 57-83
5 اندیشه دینی - دانشگاه شیراز - با همکاری انجمن معارف اسلامی ایران 66 (1397) 1-20