رضا محمدی

صفحه نخست /رضا محمدی
رضا محمدي
نام و نام خانوادگی رضا محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS 1 (2019) 14