رضا قاسمی

صفحه نخست /رضا قاسمی
رضا قاسمي
نام و نام خانوادگی رضا قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS 31 (2017) 1-10
2
BMC Medical Genomics 10 (2017) 43-54