کریم زارعی

صفحه نخست /کریم زارعی
كريم زارعي
نام و نام خانوادگی کریم زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات فوق لیسانس / گرافیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره 4، شماره 2، (1398) 51-64
2 مطالعات باستان شناسی پارسه 2 (1397) 143-159