حسام پارسا

صفحه نخست /حسام پارسا
نام و نام خانوادگی حسام پارسا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم زیست پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک