عباس پاک

صفحه نخست /عباس پاک
عباس پاك
نام و نام خانوادگی عباس پاک
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 73 (2020) 2851-2859
2
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 13 (1399) 1-8
3 مهندسی ساخت و تولید ایران 4 (1399) 31-38
4
MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY 24 (2020) 425-445
5 مهندسی مکانیک مدرس 20(2) (1399) 1321-1331
6 مهندسی مکانیک مدرس 20 (1398) 88-95
7
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 12 (1398) 75-81
8 کنترل 12 (1397) 14-22
9 مهندسی ساخت و تولید ایران 5 (1397) 26-32
10 مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 50 (1397) 541-550
11
Journal of Stress Analysis 1 (2017) 43-53
12 مهندسی مکانیک مدرس 16 (1395) 153