عباس پاک

صفحه نخست /عباس پاک
عباس پاك
نام و نام خانوادگی عباس پاک
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک