محمدمهدی مولائی

صفحه نخست /محمدمهدی مولائی
محمدمهدي مولائي
نام و نام خانوادگی محمدمهدی مولائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 کنفرانس ملی پدافند کالبدی عمران، معماری و شهرسازی - ایران، تبریز - 19 اسفند 1397
2 کنفرانس ملی پدافند کالبدی عمران، معماری و شهرسازی - ایران، تبریز - 19 اسفند 1397
3
International and multi-disciplinary design workshop for creating sustainable cultural and nature tourism premises - finland, forssa - August 11 - 20, 2018
4 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری - ایران، تهران - 05 تا 07 دی 1396
5
نهمین انجمن بین المللی سیاست های رشد و حفاظت شهری در مسیر آسیایی-اروپایی (جاده ابریشم) - روسیه، سامارا - 17 تا 23 مهر 1396