داود رئوفی

صفحه نخست /داود رئوفی
داود رئوفي
نام و نام خانوادگی داود رئوفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 کنفرانس فیزیک ایران 98 - ایران، تبریز - 04 تا 07 شهریور 1398
2 دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو - ایران، بروجرد - 25 اردیبهشت 1397
3 دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو - ایران، بروجرد - 25 اردیبهشت 1397
4
اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین - ایران، تهران - 19 اردیبهشت 1397
5 اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین - ایران، تهران - 19 اردیبهشت 1397
6
هفتمین کنفرانس نانوساختار ( ICNS7 ) - ایران، تهران - 08 تا 10 اسفند 1396
7
ششمین کنگره بین المللی علم نانو و نانو تکنولوژی –ایران –تهران –کرج 7-5 آبان 1395 - ایران، تهران - 05 تا 07 آبان 1395
8 کنفرانس فیزیک ایران 1395 - ایران، شیراز - 01 تا 04 شهریور 1395
9 چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران - ایران، ملایر - 06 خرداد 1395
10 همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن - ایران، ملایر - 08 بهمن 1394
11 کنفرانس فیزیک محاسباتی - ایران، تهران - 30 دی تا 01 بهمن 1394
12 کنفرانس فیزیک ایران -ایران، مشهد 2 تا 5 شهریور 1394 - ایران، مشهد - 02 تا 05 شهریور 1394
13 دومین همایش ملی مهندسی مواد -ایران -ملایر 16 بهمن 1393 - ایران، ملایر - 16 بهمن 1393
14 دومین همایش ملی مهندسی مواد -ایران -ملایر 16 بهمن 1393 - ایران، ملایر - 16 بهمن 1393
15 دومین همایش ملی مهندسی مواد -ایران -ملایر 16 بهمن 1393 - ایران، ملایر - 16 بهمن 1393
16 بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران - ایران، 2 - 23 تا 25 دی 1393
17 بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران - ایران، 2 - 23 تا 25 دی 1393
18 چهارمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری -دانشگاه صنعتی شریف، تهران 22 آبان 1393 - ایران، تهران - 22 آبان 1393
19
پنجمین کنگره بین المللی علم نانو و نانو تکنولوژی -ایران -تهران 30 مهر تا 2 آبان 1393 - ایران، تهران - 30 مهر تا 02 آبان 1393
20 کنفرانس فیزیک ایران - ایران، زاهدان - 17 تا 20 شهریور 1393
21 کنفرانس فیزیک ایران - ایران، زاهدان - 17 تا 20 شهریور 1393
22
شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران - ایران، 2 - 05 تا 07 شهریور 1393
23
پنجمین کنفرانس بین المللی نانو ساختار، جزیره کیش- ایران - ایران، جزیره کیش - 15 تا 18 اسفند 1392
24
کنفرانس بین المللی رفتار حرارتی مواد - ایران، اصفهان - 22 تا 24 مرداد 1392