داود رئوفی

صفحه نخست /داود رئوفی
داود رئوفي
نام و نام خانوادگی داود رئوفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 دانشکده فیزیک دانشگاه تهران (1398)
2 دانشکده فیزیک دانشگاه تهران (1398)
3 دانشکده علوم- دانشگاه بوعلی سینا (1394)
4 سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه (1394)
5 دانشکده علوم- دانشگاه بوعلی سینا (1393)
6 دانشکده علوم- دانشگاه بوعلی سینا (1392)