داود رئوفی

صفحه نخست /داود رئوفی
داود رئوفي
نام و نام خانوادگی داود رئوفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 گلاویژ ویسی هلیزاباد داود رئوفی --- 1398/06/31
2 لیلا افتخاری داود رئوفی --- 1398/06/10
3 عاطفه طاهرنیا داود رئوفی --- 1397/11/17
4 ابراهیم حسنی داود رئوفی --- 1397/04/30
5 سارا غلامی داود رئوفی --- 1397/04/23
6 نرگس ظفری محمد امیری داود رئوفی 1396/11/25
7 حمیرا بالازاده سماواتی داود رئوفی --- 1395/11/11
8 محمد بابایی داود رئوفی --- 1394/11/18
9 محمود رستمی داود رئوفی --- 1394/11/18
10 علی جمشیدی داود رئوفی --- 1393/11/29
11 حسن شمس داود رئوفی --- 1393/11/29
12 فاطمه قمری داود رئوفی --- 1393/11/29
13 مجتبی نوروزی صفدر حبیبی داود رئوفی 1393/08/06
14 عاطفه نصری بابک ژاله صفدر حبیبی 1393/04/01
15 احسان پارسیان پور داود رئوفی مهدی حاجی ولیئی 1393/02/27
16 مرضیه فرهادی محرز مهدی حاجی ولیئی داود رئوفی 1392/11/13
17 رویا سلگی مهدی حاجی ولیئی داود رئوفی 1392/11/13
18 مجتبی روستایی داود رئوفی صفدر حبیبی 1392/07/17
19 محمد غلامی داود رئوفی مهدی حاجی ولیئی 1392/07/17
20 زهرا کلالی داود رئوفی مهدی حاجی ولیئی 1390/10/20
21 فایق حسین پناهی داود رئوفی مهدی فرشچی تبریزی 1389/09/21
22 صدیقه بیگم حسینی محمد مرادی داود رئوفی 1388/12/19