داود رئوفی

صفحه نخست /داود رئوفی
داود رئوفي
نام و نام خانوادگی داود رئوفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ابراهیم حسنی داود رئوفی --- 1397/04/30
2 سارا غلامی داود رئوفی --- 1397/04/23
3 نرگس ظفری محمد امیری داود رئوفی 1396/11/25
4 حمیرا بالازاده سماواتی داود رئوفی --- 1395/11/11
5 محمد بابایی داود رئوفی --- 1394/11/18
6 محمود رستمی داود رئوفی --- 1394/11/18
7 علی جمشیدی داود رئوفی --- 1393/11/29
8 حسن شمس داود رئوفی --- 1393/11/29
9 فاطمه قمری داود رئوفی --- 1393/11/29
10 مجتبی نوروزی صفدر حبیبی داود رئوفی 1393/08/06
11 عاطفه نصری بابک ژاله صفدر حبیبی 1393/04/01
12 احسان پارسیان پور داود رئوفی مهدی حاجی ولیئی 1393/02/27
13 مرضیه فرهادی محرز مهدی حاجی ولیئی داود رئوفی 1392/11/13
14 رویا سلگی مهدی حاجی ولیئی داود رئوفی 1392/11/13
15 مجتبی روستایی داود رئوفی صفدر حبیبی 1392/07/17
16 محمد غلامی داود رئوفی مهدی حاجی ولیئی 1392/07/17
17 زهرا کلالی داود رئوفی مهدی حاجی ولیئی 1390/10/20
18 فایق حسین پناهی داود رئوفی مهدی فرشچی تبریزی 1389/09/21
19 صدیقه بیگم حسینی محمد مرادی داود رئوفی 1388/12/19