مجید یوسفی خوشبخت

صفحه نخست /مجید یوسفی خوشبخت
مجيد يوسفي خوشبخت
نام و نام خانوادگی مجید یوسفی خوشبخت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!