مجید یوسفی خوشبخت

صفحه نخست /مجید یوسفی خوشبخت
مجيد يوسفي خوشبخت
نام و نام خانوادگی مجید یوسفی خوشبخت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
کنفرانس بین المللی ریاضی، همایش استانبول برای ریاضی دانان جهان - ترکیه، استانبول - 12 تا 15 تیر 1397
2
پیشرفت ها در مهندسی و فناوری - مالزی، کوالالامپور - 18 و 19 دی 1396