محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)

صفحه نخست /محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه ...
محمدمهدي حاجيلوئي محب(گروه معارف)
نام و نام خانوادگی محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / قرآن و متون اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک