سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

صفحه نخست /سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی
سيدمنوچهر حسيني پيلانگرگي
نام و نام خانوادگی سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
دومین کنفرانس بی المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، امل - 22 اسفند 1397
2
دومین کنفرانس بی المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، امل - 22 اسفند 1397
3 دومین کنفرانس ملی توسعه پژوهش های نوین در برق و کامپیوتر - ایران، تربت جام - 08 و 09 اسفند 1397
4 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - ایران، تهران - 04 و 05 بهمن 1397
5 پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - ایران، تهران - 04 و 05 بهمن 1397
6
5th International Conference on Milimeter-Wave and Terahertz Technoligies - IRAN, Tehran - December 18 - 20, 2018
7
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق - ایران، تهران - 16 شهریور 1397
8
دومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق - ایران، تهران - 23 شهریور 1396
9
کنفرانس بین المللی مدارات مجتمع و سیستم ها - چین، چنگدو - 14 تا 17 شهریور 1396
10
European Solid State Device Research Conference (ESSDERC) - Austria, Graz - September 14 - 18, 2015