سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

صفحه نخست /سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی
سيدمنوچهر حسيني پيلانگرگي
نام و نام خانوادگی سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Computational Electronics 18 (2019) 1236-1242
2 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 49 شماره 1 (1398) 143 - 151
3
Journal of Computational Electronics 17 (2018) 5
4
APPLIED PHYSICS LETTERS 107 (2015) 253503
5
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 62 (2015) 3192 - 3198
6
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 48 (2015) 375104 (11)