پرویز خانجانزاده

صفحه نخست /پرویز خانجانزاده
پرويز خانجانزاده
نام و نام خانوادگی پرویز خانجانزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!