زهرا مریخ پور

صفحه نخست /زهرا مریخ پور
زهرا مريخ پور
نام و نام خانوادگی زهرا مریخ پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه طراحی شهری
تحصیلات فوق لیسانس / نقاشی و طراحی صنعتی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!