محسن شیخی

صفحه نخست /محسن شیخی
محسن شيخي
نام و نام خانوادگی محسن شیخی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 2535-2541
2
Materialia 7 (2019) 100417-...
3
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 764 (2019) 138206-...
4
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 761 (2019) 138021-...
5 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 1797-1804
6
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 50 (2019) 2835-2846
7 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 1733-1740
8
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 49 (2018) 2896–2905
9
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 5415-5423
10
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 14 (2017) 10-16
11
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 704 (2017) 499-508
12
ACTA MATERIALIA 82 (2014) 491–502
13
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING 19 (2014) 250-255