حمید اصفهانی

صفحه نخست /حمید اصفهانی
حميد اصفهاني
نام و نام خانوادگی حمید اصفهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی - ایران، تهران - 20 و 21 آبان 1399
2 سومین همایش ملی مهندسی مواد - ایران، ملایر - 22 آبان 1398
3 سومین همایش ملی مهندسی مواد - ایران، ملایر - 22 آبان 1398
4 هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی - ایران، تهران - 15 تا 17 مهر 1398
5 هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی - ایران، تهران - 15 تا 17 مهر 1398
6 دوازدهمین کنگره سرامیک ایران - جمهوری اسلامی ایران، تهران - 10 و 11 اردیبهشت 1398
7 ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق - ایران، تهران - 30 مهر تا 02 آبان 1397
8 ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق - ایران، تهران - 30 مهر تا 02 آبان 1397
9 سمپوزیوم فولاد 96 - ایران، کیش - 08 و 09 اسفند 1396
10 ششمین کنفرانس بین امللی مهندسی مواد و متالورژی - ایران، تهران - 06 و 07 آبان 1396
11 ششمین کنفرانس بین امللی مهندسی مواد و متالورژی - ایران، تهران - 06 و 07 آبان 1396
12 پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق - ایران، تهران - 26 تا 28 اردیبهشت 1396
13 یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران - ایران، تهران - 26 تا 28 اردیبهشت 1396
14 دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد - ایران، شیراز - 18 و 19 آبان 1395
15 دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری های نانو - جمهوری اسلامی ایران، کرج- دانشگاه خوارزمی - 30 و 31 اردیبهشت 1394
16 دهمین کنگره دو سالانه سرامیک ایران و اولین همایش بین المللی سرامیک های پیشرفته - جمهوری اسلامی ایران، کرج - 14 تا 16 اردیبهشت 1394