مهدی سخائی نیا

صفحه نخست /مهدی سخائی نیا
مهدي سخائي نيا
نام و نام خانوادگی مهدی سخائی نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر نرم افزار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم رایانشی 14 (1398) 2-12
2 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 4 (1397) 282-290
3 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 1 (1397) 20-24
4 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران - انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 10 (1397) 75-88
5
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 24(4) (2016) 2135-2149
6
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING 71-2 (2015) 508-536
7
Journal of Mathematics and Computer Science 8 (2014) 205-214