جمشید ملاپور

صفحه نخست /جمشید ملاپور
نام و نام خانوادگی جمشید ملاپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات فوق لیسانس / ارتباط تصویری
وبسایت
پست الکترونیک