حمیدرضا چتر بحر

صفحه نخست /حمیدرضا چتر بحر
حميدرضا چتر بحر
نام و نام خانوادگی حمیدرضا چتر بحر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات فوق لیسانس / ارتباط تصویری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
National academy of managerial staff of culture and arts herald 2(1) (2018) 153-160
2 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 1 (1395) 177-190
3 مطالعات هنر اسلامی 23 (1394) 7-22