حسین زنگنه

صفحه نخست /حسین زنگنه
حسين زنگنه
نام و نام خانوادگی حسین زنگنه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (6) (1398) 1-7
2 تدریس پژوهی 5:1 (1396) 47-63
3 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ششم، شماره دوم (1395) 101-120
4 فناوری آموزش و یادگیری جلد اول شماره 4 (1394) 105-124
5 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی 33 (1393) 87-111
6 پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان شماره دوم (1393) 3-24
7 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 10 (1392) 39-59