رضا آزادبخت

صفحه نخست /رضا آزادبخت
نام و نام خانوادگی رضا آزادبخت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی معدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی معدنی
وبسایت
پست الکترونیک