اصغر سیف

صفحه نخست /اصغر سیف
نام و نام خانوادگی اصغر سیف
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه آمار
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Avicenna Journal of Phytomedicin 9 (2019) 101-116
2
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 89 (2019) 1674-1693
3 مدیریت فردا - خصوصی - با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران 17 (1397) 67-72
4
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 88 (2018) 1-27
5
International Journal of Quality and Reliability Management 35 (2018) 1809-1834
6
Journal of Statistical Research of Iran پژوهشهای آماری ایران پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران 15 (1397) 1-44
7
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 88 (2018) 2111-2136
8 مهندسی و مدیریت کیفیت 7 (1396) 287-305
9
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION 46 (2018) 1209-1219
10
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 0 (2018) 1-23
11
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION 0 (2017) 1-19
12
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 46 (2017) 10149-10165
13
Novelty in Biomedicine 5 (2017) 59-64
14 نشریه دانشجویی آمار (ندا) 13 (1396) 48-61
15 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 25 (1396) 29-37
16
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences doi: 10.5812/zjrms.4955. (2017) 1-6
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 23 (1395) 306-313
18
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 18 (2016) 1-2
19 مهندسی و مدیریت کیفیت 6 (1395) 79-90
20
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 45 (2016) 3919-3929
21
Jentashapir Journal of Health Research 7 (2016) 1-5
22 دانش حسابداری مالی 3 (1395) 135-156
23 مجله علوم آزمایشگاهی 9 (1394) 1-6
24
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 44(1) (2015) 203-214
25
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH DOI: 10.1080/00207543.2014.986298 (2014) 1-13
26 ارمغان دانش 19 (1393) 685-693
27
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 231 (2014) 1-13
28 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 16 (1393) 49-55
29 فصلنامه نسیم تندرستی 2 (1392) 1-6
30 تفکر و کودک 1 (1392) 121-139
31
International Journal of Applied Operational Research 1 (2012) 53-69
32 مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) 32 (1391) 119-135
33
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 36 (2011) 1461-1470
34
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS 38 (2011) 2459-2469
35 مجلع ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان 23 (1388) 37-50