اسماعیل همتی ازندریانی

صفحه نخست /اسماعیل همتی ازندریانی
اسماعيل همتي ازندرياني
نام و نام خانوادگی اسماعیل همتی ازندریانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه باستانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی-دوران تاریخی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات باستان شناسی پارسه 6 (1399) 7-22
2 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 23 (1398) 91-110
3 تاریخ اسلام و ایران 44 (1398) 35-55
4
Iran 6 (2019) 1-13
5 مطالعات باستان شناسی پارسه 8 (1398) 37-56
6 مرمت و معماری ایران 14 (1396) 91-101
7
Iranica Antiqua 52 (2017) 363-369
8 مسکن و محیط روستا 156 (1395) 97-110
9 پیام باستان شناس سال سیزدهم شماره بیست و پنجم (1395) 69-87
10 پژوهش های زبانی دوره 7 شماره 2 (1394) 117-129
11
International Journal of Archaeology 4 (2016) 7-11
12
arts 4 (2015) 61-67
13 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 64 (1394) 223-250
14
International Journal of Archaeology 3 (2015) 17-21
15
Bioarchaeology of the Near East 9 (2015) 61-68
16
Rock art research 1 (2014) 1-4