صالح رازینی

صفحه نخست /صالح رازینی
صالح رازيني
نام و نام خانوادگی صالح رازینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق-قدرت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران - ایران، شیراز - 10 و 11 اردیبهشت 1398
2 اولین همایش ملی دانشگاه سبز - ایران، بوشهر - 04 و 05 اسفند 1395