صالح رازینی

صفحه نخست /صالح رازینی
صالح رازيني
نام و نام خانوادگی صالح رازینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق-قدرت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم و صنعت 13 (1395) 47-56
2
Renewable and Sustainable Energy Reviews 58 (2016) 814-824