زهرا سهرابی

صفحه نخست /زهرا سهرابی
نام و نام خانوادگی زهرا سهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک