نرجس آقاجانی

صفحه نخست /نرجس آقاجانی
نرجس آقاجاني
نام و نام خانوادگی نرجس آقاجانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده صنایع غذایی بهار / گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
تحصیلات دکترای تخصصی / صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!