نرجس آقاجانی

صفحه نخست /نرجس آقاجانی
نرجس آقاجاني
نام و نام خانوادگی نرجس آقاجانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده صنایع غذایی بهار / گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
تحصیلات دکترای تخصصی / صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مهتاب صدیق نرجس آقاجانی --- 1399/12/27
2 فهیمه احمدی نرجس آقاجانی اشرف گوهری اردبیلی 1399/12/19
3 محدثه عبداللهی بهناز بازرگانی گیلانی --- 1398/11/16
4 سپیده رحمتی بهناز بازرگانی گیلانی نرجس آقاجانی 1398/11/14
5 سمیرا جوانی سراجی بهناز بازرگانی گیلانی نرجس آقاجانی 1397/08/14
6 سحر جمالی محمدرضا پژوهی الموتی عباسعلی ساری 1397/07/09
7 صدف منصوری محمدرضا پژوهی الموتی نرجس آقاجانی 1397/07/07
8 حکیمه حسن عبدالی عباسعلی ساری --- 1396/11/16
9 آرزو مشیری روشن عباسعلی ساری --- 1395/11/24
10 زینب زنگانه علیرضا صادقی ماهونک محمد قربانی 1394/06/09