مهدی میرزاپور

صفحه نخست /مهدی میرزاپور
مهدي ميرزاپور
نام و نام خانوادگی مهدی میرزاپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MATERIALS EVALUATION 77 (2019) 1047-1053
2
RESEARCH IN NONDESTRUCTIVE EVALUATION 30 (2019) 80-88
3
PHYSICA SCRIPTA 94 (2019) 065002
4
PHYSICA SCRIPTA پذیرفته شده (2019) پذیرفته شده
5 مجله علوم پزشکی رازی 25 (166) (1397) 83-91
6
Journal of Nonlinear and Convex Analysis 18 (2017) 431-450
7
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 7 (2016) 243-251
8
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE 31 (2016) 1189-1208