معصومه کیانی

صفحه نخست /معصومه کیانی
نام و نام خانوادگی معصومه کیانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دراسات فی العلوم الانسانیه جلد 22 شماره 2 (1395) صفحات 33-52
2 فصلنامه تعلیم و تربیت دوره 32، شماره 2 (شماره 126) (1395) 9-30
3
SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY 26 (2014) 1-7