اسماعیل عبدالهی

صفحه نخست /اسماعیل عبدالهی
نام و نام خانوادگی اسماعیل عبدالهی
شغل کارمند دانشگاه بوعلی سینا / کارشناس معاونت پژوهشی
تحصیلات لیسانس / مدیریت
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!