مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Geochronology of plutonic ...
عنوان
Geochronology of plutonic rocks from the Sanandaj-Sirjan zone, Iran and new zircon and titanite U-Th-Pb ages for granitoids from the Marivan pluton
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
000
چکیده
000
پژوهشگران