مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارائه مدل و الگوریتم برای ...
عنوان ارائه مدل و الگوریتم برای مسأله مسیر یابی – موجودی چند کالایی احتمالی با در نظر گرفتن حمل مرکب.
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها مسأله مسیریابی – موجودی احتمالی، حمل مرکب، برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای با دستاویز، الگوریتم جستوجوی هارمونی
چکیده این مقاله مسأله مسیریابی – موجودی چند کالایی احتمالی با در نظر گرفتن حمل مرکب را معرفی می کند. مدل مسیریابی – موجودی حاضر از نوع سیستم های لجستیک چند به یک است که شامل یک کارخانه مونتاژ، دپو (Depot) و تعدادی تامین کننده می باشد. اگرچه الگوریتم های ابتکاری، فراابتکاری و دقیق بسیاری برای حل مسائل مسیریابی – موجودی معرفی شده است، بیشتر آنها احتمال استفاده از حمل مرکب بین تامین کننده ها را در راستای کاهش هزینه های کلی نادیده گرفته اند. در این مقاله ابتدا مدل ریاضی مسأله در حالت قطعی معرفی می شود، سپس به کمک روش برنامه ریزی ریاضی تصادفی دومرحله ای با دستاویز مدل قطعی به احتمالی بسط داده می شود. همچنین الگوریتم فراابتکاری جستجوی هارمونی به عنوان روشی برای مسائل با ابعاد بزرگ معرفی و استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم جستوجوی هارمونی تعدادی نمونه مسأله به صورت تصادفی ایجاد و حل و نتایج آن با الگوریتم دقیق مقایسه می شود.
پژوهشگران