مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد
عنوان تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فساد، دموکراسی، تراکم جمعیت، اندازه کشور، روش گشتاورهای تعمیم یافته
چکیده فساد بالا از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است. در کشورهای در حال توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی شنعتی شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل های اثرگذار بر فساد شناخته شده اند.
پژوهشگران