مشخصات پژوهش

صفحه نخست /زمان سنجی رشد پورفیروبلاست ها ...
عنوان زمان سنجی رشد پورفیروبلاست ها و ارتباط آن با گامه های دگرریختی در سنگهای دگرگون منطقه همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پورفیروبلاست، دگرریختی، دگرگونی، همدان
چکیده مطالعه ساختاری در شیست های ژوراسیک منطقه همدان، شواهد دست کم چهار گامه دگرریختیی را نشیان می دهید که با رخدادهای دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی همراه بوده است. پورفیروبلاست های متعددی در این سنگ های دگرگونی به صورت قبل، هم زمان و بعد از گامه های دگرریختی رشد کرده اند.
پژوهشگران