مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر سطح و نوع مکمل بر فرانسجه ...
عنوان اثر سطح و نوع مکمل بر فرانسجه های هماتولوژی،سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تعداد گویچه های سرخ، هماتوکریت، هموگلوبین خون، همدان
چکیده این پژوهش برای بررسی اثر سطح و نوع مکمل مس فرانسجه های هماتولوژی بره های نر مهربان انجام شد. تعداد 20 راس بره نر در قالب چهار گروه پنج راسی در جایگاه های انفرادی نگهاری شدند. مقدار و نوع مکمل مس گروه های مختلف 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم به شکل سولفات و 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم به شکل پروتئینات روزانه همراه جیره پایه در اختیار بره ها قرار می گرفت.
پژوهشگران