مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر اسانس آویشن ...
عنوان بررسی تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و نیسین بر کنترل کیفیت فیله های سبک شور ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کنترل کیفیت، فیله ماهی سبک شور، کپور نقره ای ، اسانس آویشن شیرازی، نیسین
چکیده مقدمه: گیاه آویشن شیرازی از گیاهان دارویی در طب سنتی ایران بوده و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن در زمینه مواد غذایی بر روی باکتری های بیماری زای مهمی که از عوامل مسمومیت های غذایی رایج هستند، لازم و ضروری به نظر می رسد. نیسین نیز نوعی باکتریوسین است که از فعالیت باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس استحصال می شود و امروزه به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در برخی مواد غذایی استفاده می شود . هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات نگهدارندگی اسانس آویشن شیرازی و نیسین بر فاکتورهای کنترل کیفی فیله های سبک شور شده ماهی کپور نقره ای می باشد. نتایج: نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، استفاده از غ لظت های بالای اسانس آویشن و نیسین دارای تأثیر معنی دار بر افزایش مدت زمان نگهداری فیله های ماهی سبک شور بوده است. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که اسانس آویشن شیرازی و نیسین دارای اثرات بازدارندگی بر رش د میکروب ها و به عنوان نگهدارنده طبیعی در ماهی شور می تواند مورد توجه قرار گیرد . همچنین از فاکتورهای شیمیایی مورد بررسی، TVN بهترین فاکتور کنترل کیفیت در مطالعه حاضر می باشد.
پژوهشگران