مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه تاثیر غلظت های مختلف ...
عنوان مطالعه تاثیر غلظت های مختلف نمک بر رفتار رشدی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایترژنز در فیله ماهی کپور نقره ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نمک سود کردن، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسایترژنز،فیله ماهی کپور نقره ای
چکیده شور کردن ماهی جزو روش های سنتی نگه داری ماهی می باشد که به منظور کاهش فساد، افزایش عمر ماندگاری و دسترسی به بازارهای جدید مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که در بعضی کشورها ماهی شور و دودی، بصورت نیمه پخت و یا خام مصرف می شود لذا احتمال بروز مسمومیت غذایی ناشی از میکروارگانیسم های نمک وجود دارد.
پژوهشگران